Deze week leerden we het nieuwe woord ‘poes’. De ‘p’ kenden we al van in ‘pen’ en de ‘s’ van in ‘jas’, ‘mus’ en ‘vis’. En nu kennen we ook de ‘oe’. In rekenen mochten we optellen en aftrekken tot 8. We kunnen ook al 9 splitsen. Ons thema is sint en Piet. We leerden hoe hij naar ons komt en verschillende soorten materialen zoals hout, metaal, rubber…. Ook kunnen we de delen van een paard benoemen. We leerden ook een leuk lied aan. Elk maakten we een piet in propjes en een mooie sint. We mochten ook een nieuw kindje in de klas verwelkomen: Rafiullah.