Toen we maandag binnenkwamen, zagen we meteen de nieuwe kussens en zitbanken in de praathoek ! We konden we ze ook direct in gebruik nemen, want we deden mee aan het niveaulezen met de andere klassen. Eerst hebben we in onze klas zelf in groepjes gelezen, maar nu was de tijd rijp om ook mee te draaien met de hele lagere school.