De kleuters kregen maandag hun eerste taallesje. Ze deden heel goed hun best en kregen ook een oefenbundel mee om samen met juf Lien af te werken.