Deze week hebben we toetsen ! Uiteraard zijn er ook gewone lessen. Op vrijdag gaan we zwemmen. Deze week lezen we voor uit ‘Vos en haas op het eiland’. We zijn ook naar de bieb geweest en daar las de bibliothecaresse voor uit een fonkelnieuw boek. Het was mooi ! We hingen ook zadenbollen op voor de vogels en hopen nu dat er een
roodborstje, koolmeesje, mus of … op bezoek zullen komen. We leren in WO immers over de vogels in de winter. We werken ook elke dag in een groepje en op donderdag hadden we hoekenwerk. Er waren enkele nieuwe opdrachten bij.