Maandelijks komt het 3e kleuterklasje vanaf nu op bezoek in het 1e leerjaar, om al te wennen aan de lagere school. Ons kersverse project noemt ‘De Boekenmolen’ en is uitgewerkt door juf Lien en mezelf. Het kostte ons heel wat tijd en energie, maar dat was het dubbel en dik waard. De bedoeling is dat de leerlingen oefenen op taalvaardigheid aan de hand van een boek.
We lezen het boek voor en werken dan een hele namiddag in groepjes in hoekenwerk in een doorschuifsysteem. Het boek deze maand was Aadje Piraatje.
De leerlingen hebben heel goed gewerkt en waren zeer enthousiast.
Volgende maand werken we rond het boek ‘Ik woon in twee huizen’.