Lezen gaat nu al heel vlot. Veel oefenen is nog altijd de boodschap. In februari worden leestesten afgenomen om te bepalen welk leesniveau iedereen heeft. Dan gaan we ook 2x per week oefenen in groepjes van 3 à 4 leerlingen van hetzelfde niveau met een oudere begeleider (leerkracht of oudere leerling). Zo proberen we het tempo en de techniek nog te verbeteren. Hieronder staan 3 boeken die door kinderen van 6 jaar over heel Vlaanderen het meest gesmaakt werden.

1.De zeepridder en de heks van heinde en ver, Kristien In-’t-Ven
2.De krijtjes staken!Drew Daywalt
3.Job en de duif schrikken zich een bult, Evelien De Vlieger

Deze laatste auteur sprak vorig jaar voor onze klas in de Kuurnse bieb.