Elk jaar krijgen we bezoek van het 3e kleuter in de maanden maart, april en mei. Gisteren kwamen ze voor een eerste kennismaking. Het reilen en zeilen in de lagere afdeling leren kennen. Samen een verhaal beluisteren, een spel spelen en een liedje zingen stond op het programma. Volgende keer werken we in gemengde groepjes rond een fundel. De laatste keer krijgen de kleuters hun eerste taal- en rekenles en de leerlingen van L1 gaan ondertussen hoekenwerk herbeleven in hun vroegere klas. Een win-winsituatie dus !