Ook in de namiddag doen wij allerlei activiteiten.  Die hangen meer samen met wat er in het kleuter werd geoefend en zijn ook meer handen- dan denkwerk.  Zo hebben we dit schooljaar al geknipt, geplakt, geschilderd, gekleurd met allerlei materiaal, gewerkt met de lat.  De resultaten mogen gezien worden, al heeft de één natuurlijk al wat meer talent dan de ander.  De vaardigheden die nog meer geoefend moeten worden, zullen op het herfstrapport vermeld worden.  Ook orde en netheid spelen daarbij een belangrijke rol.