Omdat we steeds zelfstandiger kunnen werken, kunnen we andere werkvormen hanteren.  Partnerwerk vinden de meeste leerlingen heel leuk.  Soms kiest de juf, soms mogen we zelf kiezen.  Een rekensterke leerling kan een rekenzwakke klasgenoot helpen om te tonen hoe hij de oefeningen oplost.  Twee sterke kinderen kunnen moeilijker oefeningen maken, terwijl juf een ander groepje helpt die het wat moeilijker hebben.  Zo leren we alle dagen bij en helpen we elkaar.  De foto’s spreken boekdelen.