Hier de instructiefilmpjes voor de leesles ‘het huis van rik’ (boven) en de taalles letters verdelen in klinkers en medeklinkers (onderaan).