Wij lezen nu in de klas vaak een stukje uit een leesboek.  Daar worden inhoudsvragen over gesteld en er wordt ook gepolst naar hoe het verdere verloop van het boek zou kunnen zijn.  De rest van het boek kunnen de leerlingen zelf lezen.  De boeken zijn te vinden in de bieb.  Sommige boeken zijn in de klas aanwezig en worden daar helemaal gelezen.  Hier volgt een lijstje met boeken die ze in de bieb kunnen halen.

*Die rat is goed gek, Godeliva Uleners

*Tom en Free, Jonas Boets

*Blijf van mijn ei, Brigitte Minne

*De broertjes Mus maken het bont, Hetty van Vught

*Mik en Moek, Storm in het bos, Agnes Verboven en Leo Timmers

*De verliefde kikkers, Hetty van Vught

*Het eiland van de wolken, Robbert Jan Swiers