Voor de vakantie deden we een muzische namiddag rond Carnaval. De 3 groepen kregen 3 opdrachten en moesten doorschuiven na een half uur. De lln. van L1 en L2 deden echt hun best en vonden het een tof concept. We bouwen hierop door en houden in maart weer zo’n namiddag. Dan werken we niet met een doorschuifsysteem, maar met kiezen wat je wil leren. Je krijgt 4 mogelijkheden en kiest er 2. De maand erop mag je vrij starten en stoppen waar je wil. Zo leren we stapsgewijs toewerken naar nieuwe onderwijsmethodes. Die zullen zeker van pas komen, als we later ook kunnen werken in het nieuwe schoolgebouw.